به گزارش افکارنیوز، سایت محلی زریان نوشت؛ سناریوی زورگیری میدان هفت تیر تهران این بار در کوچه پس کوچه های بوکان به نمایش درآمد؛ تنها قربانی و نحوه واکنش مسئولین متفاوت است.

چند زور گیر موتور سوار در یکی از کوچه های بوکان قصد ربودن کیف یک خانم را می کنند وهنگامی که با مقاومت روبه رو می شوند با کوبیدن های متعدد سر قربانی خود به دیوار، وی را بیهوش کرده و متواری می شوند؛ این روایت شاهدان عینی است که گفته می شود در یک ساختمان در حال ساخت مشغول به کار بوده اند.

بعد از چند روز کما، قربانی این جنایت در پی ضربات وارده به سر فوت می کند.
برخلاف سناریو زورگیری تهران که مسئولین بلافاصله عاملین این زور گیری را شناسایی و به اشد مجازات یعنی اعدام رسانند؛ سکوت، تنها واکنش مسئولین بوکان به این جنایت بوده است سکوتی که بازار شایعه را گرم تر نموده است.

این جنایت از بازگشت اراذل واوباش به شهر بوکان خبرمی دهند؛ اراذلی که سال گذشته با مرگ مشکوک دختر دبیرستانی بوکان در صحن علنی مجلس نیز نام انها برده شد و نماینده بوکان برای برخود با آنها خواستار کمک از نیروی انتظامی کشور و دستگاه قضا شد.