اين زن جوان در حضور قاضي شعبه ۲۴۵ اين مجتمع قضايي خانواده با بيان اينكه حدود ۵ سال از زندگي مشتركمان ميگذرد، گفت: شوهرم معتاد است و من ديگر نميتوانم اين موضوع را تحمل كنم چرا كه او هر بار اعتيادش را ترك ميكند و بار ديگر به آن روي ميآورد.

به گزارش فارس، وی با اشاره به اینکه شوهرم دست بزن نیز دارد، ادامه داد: هیچ جای بدنم از دست شوهرم سالم نیست ولی با این حال، حاضر نیستم از او جدا شوم چرا که عاشق شوهرم هستم.

زن در خصوص نحوه آشنایی خود با شوهرش بیان کرد: ما با یکدیگر همسایه بودیم و بعد از ۶ ماه دوستی با هم ازدواج کردیم.

وی با اشاره به اینکه مهریه‌ام را می‌خواهم تا بتوانم راحت زندگی کنم، افزود: می‌خواهم مهریه‌ام را دریافت کنم تا دیگر با درخواست وجه، شوهرم مرا کتک نزند.

مرد ۲۴ ساله در دادگاه خانواده حضور داشت و با بیان اینکه شغل مناسبی برای پرداخت مهریه ۵۰۰ سکه‌ای همسرم ندارم، گفت: همسرم بسیار پرتوقع است و طی این ۵ سال او را تحمل کردم؛ من عاشق همسرم نیستم ولی حالا که او مرا دوست دارد باید با این وضع کنار آمده و مهریه‌اش را ببخشد.

وی با اشاره به اینکه من در یک شرکت قطعات کامپیوتری کار می‌کنم، ادامه داد: مهریه همسرم را نمی‌پردازم و او نیز اگر می‌خواهد تا من به این زندگی ادامه دهم، باید درخواست خود را پس گیرد.

زن بار دیگر در برابر قاضی این پرونده بیان کرد: مهریه حق من است و حتی حاضرم آن را به صورت اقساط از شوهرم دریافت کنم.

قاضي اين شعبه با توجه به فيش حقوقي موجود مرد، او را به پرداخت مهريه زن محكوم كرد و به مرد گفت كه در صورت تمايل به پرداخت مهريه به صورت اقساط، بايد درخواست تقسيط دهد.