به گزارشافکارنیوز، در این پرونده وهاب ۵۳ سال متهم است ۲۸ فروردین ماه سال گذشته در جریان یک درگیری در شهرری، برادرزن سابق خود به نام یوسف ۲۱ ساله را به قتل رسانده است.

صبح امروز جلسه محاکمه متهم در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری و به ریاست قاضی عزیزمحمدی برگزار شد. در ابتدای این جلسه اولیای دم مقتول با حضور در جایگاه برای عامل جنایت درخواست قصاص کردند.

نامزد مقتول گفت: یوسف پسر عموی من بود و قرار بود با هم ازدواج کنیم. وهاب ۱۳ سال بود به مواد مخدر اعتیاد داشت و همسرش را مجبور می کرد که کار کند و برای او پول بیاورد. خواهر شوهرم دو سال قبل طلاق گرفت و وهاب برای برگرداندن همسرش، نامزد مرا کشت.

در ادامه رئیس دادگاه با تفهیم اتهام به وهاب از او خواست از خود دفاع کند. متهم به قتل هم بهد از قرار گرفتن در جایگاه گفت: زمانی که از همسرم جدا شدم حضانت دو فرزندمان را به او دادم. بعد از این کار پشیمان شدم. روز حادثه زنگ زدم تا فرزندانم را ببینم اما همسرم فحاشی کرد. به همین خاطر سراغ یوسف رفتم. برادر زنم در مغازه میوه فروشی خود مشغول کار بود. از او خواستم با خواهرش صحبت کند تا راضی به برگشت شود. در حین حرف زدم ناگهان عصبانی شده و با کاردی که آنجا بود ضربه ای به سینه اش زدم.

پس از آخرین دفاعیات متهم قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند.