به گزارش افکارنیوز، دکتر علی رضایی از تحویل ۲۴ جسد زلزله‌زدگان در بیمارستان‌های بوشهر خبر داد و گفت: اطلاعات هویتی اجساد متوفیان زلزله‌ دشتی برای شناسایی توسط خانواده‌ها به تفکیک آماده شده است.

وی افزود: تاکنون هویت هیچ‌یک از متوفیان مشخص نشده و از صبح فردا با مراجعه‌ بستگان، جواز دفن صادر می‌شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر همچنین از اعزام تیم چهارم سازمان پزشکی قانونی به خورموج خبر داد و گفت: برای تحویل و بررسیهای اولیه اجساد یک تیم دیگر به منطقهی زلزلهزده اعزام خواهد شد.