به گزارش افکارنیوز، این فیلم را ببینید و بخندید.

لینک فیلم