به گزارش افکارنیوز، مرکز علمی - کاربردی قوه قضاییه تهران دعوت به همکاری می نماید.

شهرهای مورد نیاز: تهران
تعداد مورد نیاز: ۵ نفر
تاریخ انقضا: ۲۶ فروردین ماه ۹۲

حقوق یا مدیریت آموزشی

ترجیحا ساکن غرب تهران
رشته حقوق، مدیریت آموزشی

حسابدار

رشته حسابداری
ترجیحا ساکن غرب تهران

واجدین شرایط می توانند رزومه کامل کاری خود را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۹۲/۰۱ / ۲۶ به نشانی: خیابان آزادی - بلوار شهید عزیزی - کوچه شهید سلطان محمدی - کوچه ولیعصر(عج) شمالی - پلاک ۱۰ قسمت امور اداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

پس از بررسی مدارک، واجدین شرایط به مصاحبه حضوری دعوت خواهند شد.