به گزارش افکار، 'حمیدرضا حاجی بابایی'روز چهارشنبه درگفت و گو با ایرنا افزود: در جلسه امروز هیات دولت تعطیلی روز ۲۸ اسفندماه سال جاری به تصویب رسید.
وی ادامه داد: براساس این مصوبه هیات دولت، کارکنان تمام دستگاه ها می توانند، مرخصی بگیرند.