افکارنیوز: به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت رفاه و تامين اجتماعي دكترمحمود عليمحمدي مشاور امورمعلولان وزير رفاه و تامين اجتماعي گفت : حسب قوانين موجود تنها مرجع صالح درتشخيص توانايي جسمي و وراني معلولان باشغل مورد تصدي سازمان بهزيستي است و هرگونه اعمال نظر دستگاه هاي ديگر دراين خصوص غير قانوني است .
وی با انتقاد از ادبیاتی که با القاء نگرش منفی نسبت به توانمندیهای معلولان که در تقابل با سیاست علمی و جهانی یکسان سازی و تلفیق اجتماعی معلولان قراردارد اظهارامیدواری کرد: با اابلاغ سهمیه ۳درصد معلولان از سوی معاونت محترم توسعه مدیریت رئیس جمهور وپرهیزاز اجتهادات فراقانونی مشکل استخدام معلولان در آموزش و پرورش به زودی رفع شود.