سيد محسن دستور درباره اعلام نتيجه بررسي آزمايشهاي ببر ماده در كشور آلمان مبني بر مثبت بودن آن گفت: عليرغم نتيجه مثبت آزمايشها ببر ماده مبني بر مبتلا بودن به مشمشه هنوز در اين زمينه تصميم خاصي نگرفتهايم.

به گزارش فارس، ‌وی درادامه گفت: طی جلسات مشترکی که با محیط زیست داشته‌ایم نتیجه آزمایش به آنها نیز اعلام شده است.

رئیس سازمان دامپزشکی اظهار داشت: قرار است در جلسه مشترک سازمان محیط زیست، دامپزشکی و وزارت بهداشت در این زمینه تصمیم‌گیری شود.

دستور اعلام کرد: در حال حاضر نیز بررسی‌ها برای گرفتن تصمیم درست ادامه دارد.

کمیته مشترک هنوز تصمیمی درباره ببر ماده مبتلا به مشمشه نگرفته است
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

وی اظهار داشت: تصمیم‌گیری در این زمینه به نظر کمیته فنی مشترک بین سازمان محیط زیست، دامپزشکی و وزارت بهداشت موکول شده است ضمن این‌که نظر سازمان محیط زیست نیز در این زمینه بسیار مهم است.

دستور در پاسخ به این پرسش که علت ابتلای ببرها و سایر حیوانات باغ وحش تهران به بیماری مشمشه چیست؟ گفت: با توجه به تحقیقات صورت گرفته به احتمال زیاد دلیل اصلی تغذیه‌ای بوده که به آنها داده شده است.

رئیس سازمان دامپزشکی در پاسخ به این پرسش که چه سازمانی وظیفه نظارت بر تغذیه حیوانات را دارد؟ گفت: تغذیه با سازمان دامپزشکی نیست ولی اگر جابه جایی در زمینه تهیه تغذیه صورت گیرد نیاز به مجوز دامپزشکی دارد. اما در این زمینه غذای داده شده مطابق دستورالعملی بوده که به محیط زیست داده شده است.

وي تأكيد كرد: در اين زمينه محيط زيست وظيفه نظارت دارد ضمن اينكه براي ساير حيوانات باغ وحش نيز مطابق دستور محيط زيست عمل شده است.