افکارنیوز: فراهانی در حاشیه دومین مرحله از طرح برخورد با فروشندگان لوحهای فشرده غیرمجاز در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود : عملیاتی مشابه این طرح با هماهنگی و همکاری همکاران قضایی صورت می گیرد و اگر بخواهیم در آینده نیز این موضوع با گستره بیشتری ادامه پیدا کند و با قاطعیت و برنامه ریزی بیشتری پیش برود مستلزم این است که بخش های قضایی ، انتظامی و فرهنگی با همدیگر بیش از این هماهنگ باشند تا با قاطعیت بیشتری اقدام شود .
وی گفت: در این جرایم باید علاوه بر فروشندگان با تولید کنندگان و تکثیر کنندگان این لوحهای فشرده نیز به طور ریشه ای برخورد شود که با این اقدام به زودی شاهد ریشه کن شدن این جرایم خواهیم بود.
فراهانی همچنین به تاثیر اجرای مرحله نخست طرح مبارزه با مظاهر ابتذال فرهنگی اشاره کرد و افزود: بررسی های اولیه نشان می دهد که در فاصله زمانی اجرای این دو مرحله، هم در سطح ارجاع پرونده به دادسرا و هم در سطح عموم جامعه با کاهش چشمگیر مظاهر ابتذال فرهنگی روبرو هستیم.
وی اضافه کرد: یقین داریم که با اجرای مرحله دوم این طرح هم در بخش قضایی و هم در بخش انتظامی شاهد بهتر شدن این روند خواهیم بود.
نماینده معاون دادستان تهران در امور ضابطان گفت: البته کاهش مظاهر ابتذال فرهنگی بیشتر منوط به این خواهد بود که برخورد دراین طرح فقط به بحثفروشندگان لوحهای فشرده غیرمجاز محدود نشود و بحثبرخورد با فروشندگان غیر مجاز الکل سفید و مشروبات الکلی نیز در دست اقدام باشد.
وی افزود: طبق قانون الکل سفید به عنوان یک دارو مطرح است و باید فقط در داروخانه ها فروخته شود اما متاسفانه در برخی سوپرمارکت ها نیز شاهد فروش ان هستیم.
فراهانی گفت: بحثبرخورد با مشروبات الکلی و مراکز فساد و فحشا باید خیلی گسترده تر از فروشندگان لوحهای فشرده غیرمجاز باشد و حتی با کسانی که با مقاصد سیاسی و اقتصادی دراین عرصه وارد و جرایم خیلی گسترده ای مرتکب می شوند باید اقدام قاطع تری صورت گیرد.