ارشاد استعداد، قائم مقام مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس توانا با تأييد خبر تعطيلي مدارس سراسر كشور در روز شنبه ۲۸ اسفند سال جاري اظهار داشت: اين خبر را وزير آموزش و پرورش پس از تصميم وزارتخانه اعلام كرده است و تعطيلي مدارس در اين روز قطعي است.

به گزارش فارس،وي افزود: با توجه به وضعيت فعاليت بانكها، هيئت دولت تاكنون درباره تعطيلي سراسري روز ۲۸ اسفند امسال تصميم قطعي و رسمي نگرفته است و حتي ادارات آموزش و پرورش نيز در اين روز داير بوده و به فعاليت ميپردازند.