اخبار رسیده از شهر مدینه منوره در عربستان سعودی حاکی از آن است که روز گذشته ۹۰۰ تن از کارکنان چاپخانه قرآن کریم "ملک فهد" که بزرگ ترین چاپخانه تخصصی قرآن کریم در جهان است، دست به اعتصاب عمومی زده و دست از کار کشیدند.

به گزارش شیعه آنلاین، گفته می شود علت اعتصاب این کارکنان دستمزد بسیار کم آنان بوده است. آنان ماهیانه حدود دو هزار ریال سعودی(معادل حدود ۴۰۰ دلار) حقوق دریافت می کنند. حتی هدیه نقدی دولت سعودی که پس از بازگشت سفر درمانی " ملک عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود " پادشاه سعودی از آمریکا به عربستان، به شهروندان وعده آن را داده بودند، شامل کارکنان این چاپخانه نشده است.

قابل ذکر است این اعتصاب عمومی که لحظه به لحظه بر تعداد کارکنان شرکت کننده در آن افزایش می یابد، شامل بخش های مختلف چاپخانه " ملک فهد " شده به طوری که حتی کارکنان بخش نهایی چاپ و انتشار این قرآن ها که " بخش نظارت کیفیت " نام دارد نیز به جمع اعتصاب کنندگان پیوستند.

بررسی های انجام شده نشان می دهد در پی این اعتصاب، تعداد چاپ و انتشار قرآن ها در این چاپخانه از حدود ۵۳ هزار نسخه در روز به ۹ هزار نفر کاهش یافت. اعتصاب کنندگان خواستار فوری رسیدگی به درخواست های آنان شدند.