زني در دادگاه خانواده گفت: شوهرم فقط ۵۷ سال دارد ولي مانند افراد ۱۰۰ ساله رفتار ميكند، من از اين وضع خسته شدهام و طلاق ميخواهم.
زنی ۴۰ ساله با مراجعه به دادگاه خانواده شهید محلاتی دادخواست جدایی خود را به قاضی یکی از شعب ارائه کرد.

به گزارش هموطن سلام، این زن میانسال در حضور قاضی شعبه ۲۴۵ این مجتمع قضایی خانواده با بیان اینکه شوهرم فقط ۵۷ سال دارد ولی مانند افراد از کار افتاده و پیر رفتار می‌کند، گفت: شوهرم دائم از رفتار‌های من ایراد گرفته و من جز جدایی، چاره‌ دیگری برای رهایی از این وضع پیدا نکرده‌ام.

وی با اشاره به اینکه ما دو فرزند متأهل داریم که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، افزود: شوهرم یا خواب است یا به فکر حل کردن جدول؛ من دیگر تحمل این وضع را ندارم.
زن بار دیگر در مقابل قاضی این پرونده بیان کرد: می‌خواهم از شوهرم جدا شوم چرا که دیگر تحمل رفتار‌های او را ندارم؛ شوهرم مانند افراد بسیار مسن رفتار می‌کند و با رفت و آمد نیز مخالف است.

وی با بیان اینکه شوهرم، بازنشسته یک شرکت دولتی است، گفت: او گاهی آنقدر خساست به خرج می‌دهد که رفتارهای دیگرش را فراموش می‌کنم و هر کاری برای دوری از او انجام می‌دهم.

زن در برابر قاضی این شعبه با اشاره به اینکه جدایی بهترین راه‌حل است، ادامه داد: شوهرم قدر مرا ندانسته و فقط به فکر استراحت و کار خود است و اصلاً توجهی به سلامتی و تفریح من نمی‌کند چرا که او معتقد است بعد از ۴۰ سالگی، زن و مرد می‌میرند و نباید زندگی کنند.
قاضي اين شعبه بعد از شنيدن اظهارات زن، حكمي مبني بر طلاق صادر نكرد و جلسه را پايان داد.