رييس پليس پيشگيري تهران بزرگ از دستگيري سارقاني كه قصد سرقت مسلحانه از بانك مركزي را داشتند، خبر داد.

سرهنگ محسن خانچرلی در گفت وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: حدود ساعت ۲۱ شب گذشته(چهارشنبه) ماموران پلیس از وقوع یک تیراندازی روبروی ساختمان بانک مرکزی مطلع شدند و پس از حضور در این محل دو تن را که قصد سرقت از این بانک را داشتند، دستگیر کردند.

به گفته وی یکی از افراد دستگیرشده مسلح بوده است.

رييس پليس پيشگيري تهران بزرگ با بيان اينكه هيچ سرقتي از بانك مركزي صورت نگرفته است افزود: بررسيها درباره انگيزه متهمان دستگيرشده ادامه دارد.