تونی، زن جوانی اهل منطقه اکستر در بریتانیا میباشد.
او اوایل سال جاری، صاحب یک فرزند پسر شد. پس از بچه‌دار شدن او و همسرش در تامین مخارج زایمان و زندگی دچار مشکل شدند و همین مشکلات باعثشد تا تونی دست به یک کار عجیب بزند: او شروع به فروختن شیر تولید شده در بدنش کرد!!

این زن ۲۶ساله می‌گوید: شاید این کار عجیب به نظر برسد اما نوزادان زیادی هستند که به شیر مادر نیاز دارند، با این کار هم مخارج زندگی من تامین می‌شود و هم بسیار از نوزادان با شیر مادر تغذیه می‌شوند.


تونی ۱۱۳گرم از شیرش را به قیمت ۲۶دلار به صورت آنلاین میفروشد!