این تاکسیرانان دراین نامه که خطاب به وزیر کشور اعلام کرده بودند: ما رانندگان تاکسی شهر تهران قریب به چهار سال است که با اعمال تهدید و زور توسط شرکتهای تاکسیرانی خصوصی مجوز به پرداختن مبالغ مختلف به صورت ناعادلانه تحت عناوین شارژ ماهیانه ۲۰ تا ۱۰۰ هزار تومان، حق عضویت۲۰۰ هزار تومان، پول لباس۱۰۰ هزار تومان، هزینه GPS و تاکسیمتر یک میلیون تومان و موارد دیگری از این دست شدهایم.

به گزارش مهر،فضل الله اسلامی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران نیز در واکنش به این سخنان با تاکید بر این که تاکسی رانی دقیقا مصوبه شورا را اجرا می کند ،گفت: با شرکتهای خصوصی که برخلاف مصوبه شورا رفتار می کند با جدیت برخورد می شود واز ابتدای سال تا کنون هشت شرکت خصوصی تاکسیرانی که نتوانسته اند حداقل پنج امتیاز را کسب کنند لغوپروانه شده اند.