به گزارش افکارنیوز، پلیس امارات در گزارشی اعلام کرد: این مرد به همراه همسرش، چندین زن و دختر جوان را به خودفروشی و داشتن رابطه جنسی با مردان مجبور کرده بود. این دو متهم در ازای فروش قربانیان، پول می گرفتند.

به گزارش خلیج تایمز، قربانیان به پلیس امارات گفتند: این مرد و زن ما را با ضرب و شتم تهدید کرده و مجبورمان می‌کردند با افراد مورد نظر آنان، رابطه داشته باشیم.

پلیس امارات در این باره گفت: اتهام این والدین تقلبی که هر دو عرب هستند، قاچاق انسان است و بررسی های بیشتر روی پرونده آنها ادامه خواهد داشت.