طرح هایی و نقاشی هایی هم هست که برای زیبایی هایش را فقط با چشم مسلح می توان دید!

به گزارش افکارنیوز، سایت أودیتى سنترال ترکیه نوشت، هنرمندی در این کشور آثاری آفریده است با طول حداکثر ۲ سانتیمتر و حداقل ۲ میلی متر. وی در این حجم اندک، آثاری مطابق با سنت اسلامی و بومی پدید آورده است.

حسن کال، هنرمند ترکیه ای، با نقاشی های غیر معمول بر روی بال پروانه، سبزیجات، و دانه قهوه و حبوبات، همه بینندگان را به اعجاب واداشت. او که سی سال از عمر خود را در استانبول صرف کرد تا ثابت کند که هنر خوب لازم نیست حتما با چشم غیر مسلح قابل رویت باشد.

کد خبر: 210858