به گزارش افکارنیوز، مردی که به جای ماهی کوسه شکار کرد.

لینک فیلم