به گزارش افکارنیوز، ایراندخت عطاریان گفت: امسال با اعتبار خوبی که در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری قرار خواهد گرفت ۱۰ برنامه در سطح ملی برای یک میلیون ویکصد وهفتاد هزار بازنشسته کشوری تا پایان سال جاری اجرا می شود.

ایراندخت عطاریان پرداخت وام ضروری، ارتقاء پوشش بیمه طلایی درمان بازنشستگان وافراد تحت تکفل آنان، پرداخت وام ودیعه مسکن، راه اندازی تعاونیهای چند منظوره در ۳۱ استان کشور ویژه بازنشستگان، احداثجدیدترین خانه های مهر، ارتقاءطرح ملی بیمه عمر، برگزاری هشتمین دوره تقدیر وتجلیل از بازنشستگان کشوری، برگزاری نمایشگاههای فرهنگی وهنری، راه اندازی سرای اهل قلم برای نخبگان وهنرمندان بازنشسته در خانه ها ی مهر را ازجمله برنامه هایی دانست که برای بازنشستگان کشور در نظر گرفته شده است.

عطاریان با اشاره به پرداخت وام ضروری به بازنشستگان کشوری در سال ۹۲ افزود: امسال اعتبارات خوبی برای کمک به بازنشستگان در نظر گرفته شده است که پیش بینی شده است با افزایش ۴۰ درصدی اعتبارات خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری امسال به ۸۰ هزار بازنشسته کشوری وام ضروری پرداخت شود.