ذوق و پشتکار و ابتکار اگر باشد با دکمه هم می توان هنرنمایی کرد!

به گزارش افکارنیوز، آگوستو اسکوی ول با استفاده از دکمه، توانسته پیانو، ماشین تولیدی، و لبخند ژکوند را بازآفرینی کرده است.

وی برای ساختن این آثار منحصر به فرد، علاوه بر دکمه، فقط از چسب استفاده کرده است.

کد خبر: 210977