به گزارش افکاربه نقل از واحد مرکزی خبر پایگاه اینترنتی اسپیس کام نوشت: جدید ترین مطالعات اخترشناسان نشان می دهد منظومه شمسی ممکن است تا دو میلیون سال پیرتر از تصور کنونی باشد. محققان در مطالعه بر روی یک قطعه شهاب سنگ، دریافتند این سنگ اسمانی چهار میلیارد و پانصد میلیون و ششصد و هشتاد و دو هزار سال قدمت دارد که یک میلیون و نهصد هزار سال پیرتر از سن براورد شده برای منظومه شمسی است. این تغییر در برآورد سن منظومه شمسی ممکن است به اخترشناسان در درک بهتر نحوه تکوین خورشید و سیارات این منظومه کمک کند. اخترشناسان دانشگاه اریزونا گفتند: "ما تصور می کنیم این دقیق ترین و صحیح ترین سن برای منظومه شمسی باشد". این یافته ها با بررسی شهاب سنگی موسوم به ان دابلیو ای بیست و سه شصت و چهار (NWA2364) صورت گرفته است که در سال دو هزار و چهار در مغرب به زمین فرو افتاد. آنها یک برش یک سانتیمتری از این شهاب سنگ را که غنی از کلسیوم و آلومینیوم است، بررسی کردند. اخترشناسان می گویند این مواد معدنی زمانی در این شهاب سنگ قرار گرفته است که این سنگ آسمانی در حال شکل گرفتن بوده و از جمله اولین جامداتی است که در زمان تکوین خورشید و سیارات متراکم شده است از این رو سن ان می تواند مقیاس خوبی برای تعیین سن منظومه شمسی باشد.