گروه فرهنگی:

در حالی که در تمام نقاط دنیا، رسانه ها در روندی رو به جلو برای تاثیرگذاری بیشتر در حوزه جنگ نرم رو به اخلاق حرفه ای آورده اند که در ایران، الکساگرایی رسانه ها و امتیاز برتر رتبه بالا نسبت به اخلاق حرفه ای در این حوزه، باعثشده این سرانه ها به اخلاق غیرحرفه ای روی آورند.

به گزارشافکارنیوز، متاسفانه برخی از این رسانه ها با یدک کشیدن عنوان " بزرگ ترین خبرگزاری فارسی زبان دنیا " اخلاق غیرحرفه ای رسانه ای را به حد اعلای خود رسانده اند! این سایتهای خبری در حالی این رفتارها را از خود بروز می دهد که باید نمونه ای از حرفه ای ترین ها باشد. توجه نداشتن به حقوق اصلی پخش خبر در ایران از یک سو و قدرت بی بدیل رسانه ملی از سوی دیگر باعثشده است که این سایت خبری به رفتار های غیرحرفه ای روی آورد. ستند، گاهی اخبار دیگر رسانه ها را به نام خود تمام می کنند.

به طور نمونه اطلاعات خبری در زمینه خودروهای اجاره ای در ایران و قیمت های نجومی آن در آبان ماه سال ۹۱ توسط خبرنگار " افکارنیوز " جمع آوری و منتشر شد و درست یک ماه بعد از آن، برنامه تلویزیونی " زیرذره بین " ۲۰:۳۰ درست همان سوژه را بررسی می کند.

تا اینجای کار هیچ مشکلی ندارد. مشکل آنجاست که باشگاه خبرنگاران برای جذب مخاطبان خود برای دانلود زیرذره بین، گزارش " افکارنیوز " را بدون کوچک ترین تغییری به عنوان متن خبر خود انتخاب می کند. اینجاست که باید مثل ارسطوی پایتخت از " بزرگترین خبرگزاری فارسی زبان دنیا " پرسید: " آیا برداشتن خبر بدون کوچک ترین تغییر کار خوبیست؟ "

البته از این دست رفتارهای غیر اخلاقی در حال رواج است. روز گذشته حوالی ساعت ۱۵ " افکارنیوز " خبر تحت تعقیب قرار گرفتن برادر مه آفرید امیر خسروی را منتشر کرد. درست چند دقیقه بعد از آن، این خبرگزاری آریا، خبر افکارنیوز را بدون ذکر منبع اصلی و با منبع " خبرگزاری آریا " منتشر کرد.