مهر: عکاس نجومی به نام "آلن فریدمن" خورشید را با چهره ای جدید که تا به حال دیده نشده است در قالب عکسی متفاوت به نمایش گذاشته است.

تصاویری که از خورشید به ثبت می رسند معمولا مملو از شعله های تند و تیز و درخشان هستند اما در تصویر فریدمن، سطح خورشید به اندازه ای صاف و نرم به تصویر کشیده شده است که می توان به راحتی و بدون ترس از قدرت بالای خورشید، آن را لمس کرد.این فرد برای ثبت چنین چهره مهربانی از خورشید از فیلتر عکاسی استفاده کرده است که تنها اجازه ورود طیف نوری بسیار محدودی را به داخل دوربین صادر می کند و این طیف نوری نیز به پرتوهایی تعلق دارد که از هیدروژن به وجود می آیند. وی همچنین برای افزایش کنتراست تصویر صفحه خورشیدی را وارونه نمایش داده است.

توده بخاری که در سمت چپ خورشید دیده می شود در اصل بقایای موادی هستند که از شعله خورشیدی به جا مانده اند. با دیدن خورشید در فاصله ای به این نزدیکی می توان برای چند لحظه فراموش کرد ستاره بزرگ سامانه خورشیدی که زمین در برابر آن نقطه ای ناچیز به شمار می رود، به چه اندازه غول پیکر و عظیم است.