زنی ۵۰ ساله ادعا دارد دزد نیست و با دیدن تراولچکها در مغازه ناخواسته آنان را برداشته است.

به گزارش وطن امروز: این زن به نام خدیجه معروف به مینا ۶ بهمن ماه سال جاری وارد پاساژی در حوالی میدان منیریه شد و به مغازه پوشاک رفت. وی در یک لحظه از غفلت مرد مغازه‌دار استفاده کرده و دست به سرقت ۳ تراول‌چک یکصد هزار تومانی و ۷۰ هزار تومان پول نقد که روی پیشخوان مغازه بود، زد.

وقتی این زن سارق مغازه را ترک کرد، شاگرد مغازه با اشاره‌ای به همکارش فهماند که این زن دست به دزدی زده است. همزمان با این سرقت ۲ کارمند از مغازه بیرون آمدند و مانع فرار زن میانسال شدند.

تماس با ماموران کلانتری کافی بود تا با حضور آنان دستبند اتهام بر دستان مینا زده شود. وی در ابتدا خود را بی‌گناه دانست اما وقتی تراول‌چک‌هایی که داخل کفش‌هایش پنهان کرده بود پیدا شد، چاره‌ای جز اقرار ندید.

این زن پیش روی بازپرس مکرمی گفت: شوهرم معلم است. ۳ سال پیش به خاطر کارش به تهران آمدیم اما مخارج در پایتخت بسیار سنگین است. خانه‌ای اجاره کردیم اما خرج زندگی را به سختی تامین می‌کردیم.

این زن که یک عروس دارد، گفت: پسرم ازدواج کرده و در شهرستان زندگی می‌کند اما ۳ دخترم درس می‌خوانند. ۲ دخترم دانشجو هستند و به سختی خرجشان را تامین می‌کنیم.

وی ادامه داد: من یک عمر با آبرو زندگی کردم. نمیدانم چه شد که تراولها را برداشتم اما دزد نیستم، بیگناهم و از صاحب مغازه میخواهم مرا ببخشد. آن روز وقتی وارد مغازه شدم میخواستم برای دخترم شلوار ورزشی بخرم. با دیدن پولها وسوسه شدم وقتی دیدم ۲ مرد مغازهدار توجهی به من ندارند پولها را برداشتم اما وقتی بیرون آمدم مرا دستگیر کردند.