به گزارش افکارنیوز، غرق شدن ماشین در جزر و مد آب در سریال پایتخت به واقعیت پیوست اما امدادگران پس از چهار روز ماشین غرق شده را بیرون کشیدند.

لینک فیلم