پوست شفاف قورباغه شیشه ای امکان مشاهده اندام داخلی از جمله عروق خونی را فراهم می کند.

به گزارش افکارنیوز، قورباغه شیشه ای با پوست شفاف در میان درختان جنگل های کوهستانی مرطوب در مرکز و جنوب آمریکا زندگی می کند.

قورباغه شیشه ای اغلب در هنگام شب ظاهر می شود و رنگ های پس زمینه ای برگ ها از طریق پوست شفاف این دوزیست قابل مشاهده است که باعثپنهان ماندن از چشم شکارچیان می شود.

«توماس مارنت» عکاس سوئیسی موفق به شکار تصاویر یک نمونه ماده قورباغه شفاف به همراه تخم هایش در منطقه چوکو در کلمبیا شده است؛ قورباغه ماده بصورت مستمر توده تخم های شفاف را که روی برگ ها قرار دارند، با کمک زبان خود مرطوب نگه می دارد.

به گفته مارنت، از درون بدن شفاف قورباغه شیشه ای، اندام داخلی بدن از جمله قلب، روده و عروق خونی و حتی رگه های برگ گیاهان بوضوح قابل مشاهده است.

کد خبر: 211971