به گزارش افکارنیوز، سرهنگ احمد نیکوفرد اظهار داشت: زلزله روز گذشته در سراوان و شهرهای استان سیستان و بلوچستان هیچ آسیبی به استحکامات مرز و طرح انسداد مرز وارد نکرده و براساس بررسیهای انجام شده به دیوارهای مرزی آسیبی وارد نشده است.

وی ادامه داد: در این زمین لرزه به هیچکدام از نیروها و سربازان مرزبانی آسیبی وارد نشد و پاسگاهها و برجک ها نیز سالم هستند.

به گفته معاون اجتماعی مرزبانی، تمامی مرزها همچنان در کنترل است و زلزله خللی در کنترل مرز و گشت زنی در نقاط مرزی ایجاد نکرده است. نیروهای مرزبانی از ورود اتباع غیرمجاز یا کاروانهای اشرار در نقاط مرزی جلوگیری می کنند و اجازه نمی دهند این افراد با توجه به زمین لرزه بتوانند وارد کشور شوند.