به گزارش افکارنیوز، فتح الله تیموری در خصوص ماموریت های نیروهای واکنش سریع اظهار داشت: گروه واکنش سریع سازمان آتش نشانی تهران چند سالی است که برای مقابله با بحران های غیرمترقبه تشکیل شده است. اعضای این گروه از جوانان مستعد تشکیل شده که دوره های ویژه را در این خصوص گذرانده اند.

وی افزود: در هر منطقه آتش نشانی تهران سه تیم پیش رو، پس رو و سنگین حضور داشتند که در صورت نیاز شهروندان و وقوع حوادثغیرمترقبه مانند سیل، زلزله و… وارد عمل می شوند.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی خاطر نشان کرد؛ این گروه برای امدادرسانی به حوادث غیرمترقبه رخ داده در دیگر مناطق کشور هم آمادگی دارد به طوری که همزمان با وقوع زلزله در بوشهر و سروان این نیروها برای امدادرسانی احتمالی در حالت آماده باش کامل بودند