به گزارش افکارنیوز، قاسم احمدی لاشکی درباره پرداخت پاداش فرهنگیان بازنشسته اظهار داشت: از اینکه فرهنگیان بازنشسته سال ۹۰ پاداش پایان خدمت خود را نگرفتند دغدغه داشتیم اما به محض اینکه بودجه سال ۹۲ که به صورت سه دوازدهم تعیین شد، با حضور شخص وزیر آموزش و پرورش و چند تن از معاونان ایشان و همراه با پنج تن از نمایندگان مجلس نشستی برگزار کردیم و این موضوع را مورد برسی قرار دادیم و پیشنهاد دادیم تا از این میزان اعتبارات، رقمی به بازنشستگان پرداخت شود.

احمدی ادامه داد: ۸۰ درصد بازنشستگان فرهنگی پاداش خود را دریافت کردند و این جای خرسندی است.

نماینده مردم چالوس و نوشهر در مجلس شورای اسلامی از سفر وزیر آموزش و پرورش به مازندران خبر داد و گفت: حاج بابایی در یکی از روزهای هفته معلم در شهرستان‌های نوشهر و چالوس حضور می‌یابد که طی آن بخشی از نشست خود را در چالوس و بخشی دیگر را در نوشهر برگزار می‌کند.

وی افزود: با پیگیری‌هایی که انجام شد کلنگ احداثساختمان‌های آموزش و پرورش شهرستان‌های نوشهر و چالوس توسط شخص وزیر آموزش و پرورش به زمین زده می‌شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره میزان اعتبارت برای احداث این دو ساختمان اظهار داشت: در این روز همچنین رئیس نوسازی مدارس کشور نیز دارند و اعتبارات لازم برای احداث این دو ساختمان در نظر گرفته میشود.