دکتر حسن هویدا با اشاره به ثبت نام اعضای جامعه پزشکی متقاضی دریافت تجهیزات دفاع شخصی در این معاونت، گفت: برای آن که پزشکان بتوانند در برابر تهاجمها و سرقتهای احتمالی از آنها، بتوانند از خود دفاع کنند با مذاکراتی که با نیروی انتظامی بویژه اداره پلیس پیشگیری نیروی انتظامی انجام دادیم در ابتدا به این توافق رسیدیم که افشانهها و شوکرهای دفاع شخصی در اختیار جامعه پزشکی قرار گیرد.

به گزارش ایسنا؛ وی افزود: در تعقیب این تفاهم‌نامه به جامعه پزشکی اعلام شد که درصورت نیاز و تمایل برای دریافت این ابزار دفاع شخصی مراجعه کنند. به دنبال این موضوع درخواست‌ها نسبت به دریافت شوکر افزایش یافت و این درخواست‌ها به نیروی انتظامی منعکس شد. مسوولان اداره پلیس پیشگیری نیروی انتظامی نیز در تعقیب بالا رفتن این درخواست‌ها طی جلسه‌ای با سازمان نظام پزشکی چگونگی استفاده و موارد استفاده از شوکرها را برای ما تشریح کردند و بیان شد که مورد استفاده شوکر تنها در گلاویز شدن با فرد مهاجم است و ضمن آن که ضامن این شوکرها معمولا در مچ دست قرار می‌گیرد و اگر فشاری به آن وارد شود، شوکر از ضامن خارج می‌شود و کاربردی نخواهد داشت. علاوه بر آن هر بار که شوکر مورد استفاده قرار گیرد هزینه‌ای برای شارژ کردن آن باید پرداخت شود که معادل قیمت اولیه آن است.

هویدا در این باره ادامه داد: بنابراین با توضیحات مسوولان اداره پلیس پیشگیری نیروی انتظامی درباره شوکر قانع شدیم که این وسیله دفاع شخصی با این نحوه استفاده نمی‌تواند برای جامعه پزشکی ابزار مطمئن و قابل استفاده‌ای باشد و ممکن است مشکلات دیگری را ایجاد کند. بر این اساس از دراختیار گذاشتن شوکر میان اعضای جامعه پزشکی خودداری کردیم و فعلا افشانه‌های دفاع شخصی که ابزار قابل استفاده و بدون خطری است در اختیار پزشکان قرار می‌گیرد.

وی با بیان این که افشانههای دفاع شخصی قابلیت عملیاتی بیشتری برای دفاع شخصی دارند، افزود: این افشانهها ابزار خوبی برای دفاع شخصی پزشکان است و از فاصله چند متری میتواند مهاجم را ناتوان کند و خطر جانی نیز ندارد. این در حالی است که شوکرها ممکن است گاهی در برخی افراد توقفهای قلبی را سبب شود و مشکلاتی را برای استفاده کننده ایجاد کند.