به گزارش افکارنیوز، گیاهان سمی در دنیا کم نیستند و هر کدام به نوعی انسان ها را آلوده کرده و باعثبیمار شدن ان ها می شوند اما برخی از آن ها قصد جان انسان ها را می کنند و گیاهانی هستند که باید ازشان ترسید و تا حد امکان دوری جست. این گیاهان در نقاط مختلف دنیا پراکنده هستند و سالانه انسان های زیادی را می کشند.

**Skunk Cabbageاین گل یکی از بومیان اهل آمریکای شمالی است که بوی خوبی نیز دارد به همین علت می تواند افراد زیادی را به خود جذب کند و در مرداب ها نیز بیشتر به چشم می خورد. این گل توسط بسیاری از مردم بومی خورده می شود ولی باید محل دقیق خوردن آن را بدانید خوردن یک بخش خیلی کم از قسمت اشتباه می تواند باعثبروز بیماری های بسیار سخت و پس از چند ساعت نیز مرگ باشد.

**Buttercupیکی از زیباترین گل های کشنده دنیا که چهره ای بسیار ساده و البته به نظر مهربان دارد " Buttercup " است. این گل در بسیاری از بیشه زار ها در نقاط مختلف دنیا ممکن است بروید و مخاطبان بسیاری را به خود جذب می کند.. با دست زدن به این گل سم آن وارد پوست شده و قسمت قرمز را روی پوست ایجاد می کند پس از مدتی اندام ها از کار می افتند و به گفته بسیاری مرگی دردناک را برای فرد مصدوم به همراه دارد.

**Camasدر امریکا گیاهی خوراکی به نام " Camas " وجود دارد که بسیاری از آن استفاده می کند اما این گل یک برادر خشن دارد که به " Camas " کشنده معروف شده است. این گل بسیار شباهت به نوع خوراکی آن دارد ولی تنها با یک نفس کشیدن و یا خوردن آن به سرعت تمامم ارگان های بدن از کار افتاده و فرد می میرد. این گل حتی اجازه حرکت اضافی به افراد را نمی دهد و خون بدن آن ها را سریع مسموم می کند.

**Angel Trumpetیکی از گل های بسیار زیبا دنیا که در جنگل های امازون نیز یافت می شود "Angel Trumpet" نام دارد. این گل شاید مجموعه ای از سم های خطرناک باشد اما به خودی خود خطرناک نیست بلکه سلاحی در دست بشر است. برخی از کشورها آمریکای جنوبی این گل را برای ساخت سلاح های شیمیایی و سمی استفاده می کنند .و حتی نشانه هایی از انسان هایی که هب وسیله این گیاه به زامبی تبدیل شده اند دیده شده است. سم این گل می تواند مغز انسان را از کار بیاندازد در حالی که هوشیار است و نمیداند چه رفتاری را انجام میدهد.