تصادف شدید یک دستگاه خودرو کامیونت با یک دستگاه پژو ۴۰۵ پارک شده در کنار بزرگراه حکیم مرگ راننده جوان را در پی داشت.

کد خبر: 212352