محمدرضا شانهساز در جمع خبرنگاران در حاشیه نشستی در وزارت بهداشت گفت: محموله۱۷.۵تنی تریاک با مجوزهای مربوط، برای تبدیل به مواد اولیه داروهای مسکن از هند به ایران وارد شده بود.

به گزارش واحد مرکزی خبر، وی افزود: شرکتی ایرانی در مناقصه‌ای بین‌المللی در هند برای تبدیل تریاک به ماده اولیه داروی مسکن، برنده و قرار می ‌شود این محموله برای فرآوری و بازگرداندن به هند، به ایران ارسال شود.

این مقام وزارت بهداشت گفت: اما این محموله حدود دو هفته پیش در فرودگاه ضبط و موضوع رسانه‌ای می‌شود که بهتر بود پیش از آن، از وزارت بهداشت در این باره استعلام می‌شد.

شانه‌ساز ادامه داد: این محموله اکنون ترخیص شده و همه چیز طبق روال معمول در حال انجام است.

وی گفت: هر سال سازمان NICB وابسته به سازمان ملل متحد مجوزهای بین‌المللی و سهمیه مشخصی را برای کاشت تریاک به کشورها می‌دهد تا بتوانند از این ماده مخدر داروی مسکن تولید کنند.

این مقام وزارت بهداشت با بیان این که سهمیه سالانه تعیین شده برای ایران، صادرات۱۳۰تن تریاک است، افزود: هماهنگیهای نزدیکی میان وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر و گمرک در این زمینه صورت میگیرد.