این سازه که با الهام از ساختار مارپیچ DNA طراحی شده دارای هسته‌ای مرکزی است که اجازه سازماندهی آنچه که تیم طراحی آن را " فراوانی فوق العاده باغ‌های معلق " نامیده‌اند، فراهم می کند.

به گزارش افکارنیوز، در آینده نزدیک تایوان منزلگاه آسمانخراشی پیچشی خواهد بود که جنگلی از باغ‌های عمودی آن را احاطه می کند. برج " آگورا " که توسط شرکت " ونسان کالبو آرکیتکچر " طراحی شده، ناحیه‌ای به وسعت ۴۲ هزار و ۲۵۵ متر مربع را پوشش می دهد. این برج دارای یک باغستان، یک باغ سبزیجات، فضایی برای گیاهان معطر و دارویی، مکان تولید کود آلی و سیستم جمع آوری آب باران خواهد بود. اما امکانات این برج آینده‌نگر به همین جا ختم نمی شود.

این سازه که با الهام از ساختار مارپیچ DNA طراحی شده دارای هسته‌ای مرکزی است که اجازه سازماندهی آنچه که تیم طراحی آن را " فراوانی فوق العاده باغ‌های معلق " نامیده‌اند، فراهم می کند. این طرح ساکنان ۴۰ آپارتمان لوکس برج آگورا را قادر می سازد تا بخش قابل توجهی از مواد غذایی مورد نیاز خود به استثنای پروتئین را در محل ساختمان تامین کنند. افزون بر این، سیستم جمع آوری آب باران وابستگی به شبکه آب شهری را کاهش داده و استقلال هرچه بیشتر این مجموعه را در پی دارد.

هر آپارتمان ۵۴۰ متر مربعی این برج از دیوارهای داخلی سبز سود می برند که کیفیت هوای مطلوب و زیباییشناختی سبز جالب توجهای را تضمین می کنند. همچنین، ورودی نور مدور این برج موجب می شود تا نور روز به صورت مستقیم به زیرزمین آن منتقل شود. سقف خورشیدی برج آگورا نیز بخش قابل توجهی از انرژی مورد نیاز آن را فراهم می کند. برج آگورا با بهره گیری از نانوتکنولوژی و بهرهگیری از دیگر ویژگیهای فناوری پیشرفته، یکی از سبزترین سازهها در نوع خود هنگام تکمیل پروژه در سال ۲۰۱۶ خواهد بود.

کد خبر: 212564