۵ دانش آموز از شوق رفتن به مدرسه حاضرند یک مسیر جالب آما بسیار وحشتناک را طی کنند.

به گزارش افکارنیوز، روستای ژانگ ژیاوان واقع در جنوب چین که در آن فقط ۱۰۰ نفر در بالای یک کوه خطرناک سکونت دارند، با یک نردبان از جهان خارج جدا شده است.

بنا بر این گزارش، حتی مسیر روستا تا مدرسه که بسیار خطرناک هم است باعثنشده که ۵ دانش آموز شجاع این روستا قید تحصیل را بزنند و بدون هیچ وسیله ایمنی، هر روز به مدرسه می روند.

یکی از دانش آموزان ۵ ساله می گوید: برای رسیدن به مدرسه، مسیر ۴ ساعته دیگری هم هست؛ اما این کار هر روز غیر ممکن است. به خاطر همین ما این راه نزدیک را با استفاده از چند نردبان زهوار در رفته مجبوریم طی کنیم. ما اولین چیزی که در مدرسه یاد می گیریم این است که چطور به ارتفاعات صعود کنیم.

او همچنین اضافه کرد: ارتفاع بسیار زیاد است ولی من سعی می کنم پایین را نگاه نکنم.

کد خبر: 212573