به گزارش افکارنیوز، زمین لرزه۵.۲ ریشتری ساعت ۱۵.۱۹ به عمق هشت کیلومتر در شهر تسوج در آذربایجان شرقی رخ داد تا لحظه مخابره خبر پنج پس لرزه داشته است.

ساعت ۱۵.۳۸ زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۱ ریشتر به عمق ۱۴ کیلومتر، ساعت ۱۵.۳۹ به قدرت ۳.۲ ریشتر به عمق ۱۵ کیلومتر، ساعت ۱۵.۴۲ به قدرت ۳.۴ ریشتر به عمق ۱۴ کیلومتر، ساعت ۱۵.۵۰ به قدرت ۳.۸ ریشتر به عمق ۱۶ کیومتر و ساعت ۱۶.۲ زمین لرزه‌ای به قدرت ۲.۹ ریشتر به عمق ۱۲ کیلومتر در شهر تسوج رخ داده است.

این زمین لرزه‌ها باعثشده مردم این منطقه همچنان در خیابان‌ها هستند.

زمین لرزه‌ای به قدرت ۵.۲ ریشتر ساعت ۱۵.۱۹ شهر تسوج را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق هشت کیلومتری و به طول جغرافیایی ۴۵.۳۶ و عرض جغرافیایی ۳۰.۶۱ رخ داده است.

این زمین در شهر تسوج و ۱۹ کیلومتری شرفخانه، ۲۴ کیلومتری کوزه کنان، و ۶۱۱ کیلومتری تهران روی داده است.