روابط عمومی شرکت بیمه پارسیان خبر توقیف این شرکت به دلیل فعالیتهای هرمی توسط ماموران وزارت اطلاعات را کذب دانست.

به گزارش مهر، در اطلاعیه این شرکت عنوان شده که تمامی فعالیتهای بازرگانی شرکت بیمه پارسیان طبق موازین قانونی بوده و همچنان ادامه دارد.

صبح امروز اعلام شد شرکت بیمه پارسیان به دلیل فعالیتهای هرمی و غیرقانونی توسط مأموران وزارت اطلاعات توقیف شد.