کامران دانشجو درباره طرح دانشگاههای تکجنسیتی گفت: این طرح در راستای اسلامی شدن دانشگاههاست، البته عدهای در این زمینه به مباحث حاشیهای دامن میزنند اما آنچه که مدنظر ماست، بحث دانشگاه تکجنسیتی است و هدف این نیست که تفکیک جنسیتی صورت گیرد.

به گزارش مهر، وی افزود: بحثاصلی از نگاه اسلامی این است که اختلاط دانشجویان مناسب نیست؛ نه اینکه از مشارکت دختر و پسر جلوگیری شود. مشارکت دانشجویان دختر و پسر یک فرصت است که باید در مسائل پژوهشی و آموزشی این مشارکت‌ها صورت گیرد اما اختلاط در دانشگاه‌ها یعنی مناسبات با الگوی غربی، مورد پسند هیچ یک از آحاد ملت، خانواده‌ها و دانشجویان نیست.

اگر از دانشگاه تک جنسیتی استقبال شد تعدادی از دانشگاه‌ها تغییر می کنند

وزیر علوم اضافه کرد: در این زمینه دانشگاه‌هایی مانند الزهرا(س)، امام صادق(ع) و غیره هستند که دانشجو حق انتخاب دارد. حتی اگر در هر استانی دو دانشگاه تک‌جنسیتی داشته باشیم، دانشگاه‌های دیگری هم وجود دارد که انتخاب آن با دانشجوست. حالا اگر از دانشگاه تک جنسیتی بیشتر استقبال شد در آن صورت تعدادی از دانشگاه‌ها تبدیل به دانشگاه تک‌جنسیتی می‌شود.

عده‌ای می‌خواهند به مباحثحاشیه‌‌ای دامن بزنند که وزارت علوم می‌خواهد بین دانشجویان دیوار بکشند

دانشجو گفت: در کلاس‌های عمومی و دروس پایه، انتخاب با دانشجوست یعنی می‌تواند کلاس‌های مجزا یا مختلط را انتخاب کند و از نظر آموزشی هم تمام امکانات مساوی است. دانشجو مختار است و حق انتخاب دارد‌ که اعطای حق انتخاب به دانشجو یک امتیاز مثبت است. منتهی زمانی که این مباحثعنوان می‌شود، عده‌ای می‌خواهند به مباحثحاشیه‌‌ای دامن بزنند که وزارت علوم می‌خواهد بین دانشجویان دیوار بکشند اما بیان چنین مباحثی کذب محض است.

وی تصریح کرد: قرار نیست دیواری بین دانشجویان کشیده شود. دانشجویان دختر و پسر همه در یک کلاس هستند اما می‌توانند در میزهای جدا بنشینند. آیا جدا نشستن اینها درسر کلاس درس لطمه‌ای به درس آنها وارد می‌کند؟ بیان چنین ابهاماتی اهانت به دانشجوست، نه تفکیک آنها در سر کلاس درس.

تا می‌خواهیم بگوییم اسلامی شدن دانشگاه‌ها، باز برخی‌ها وارد مسائل حاشیه‌ای می‌شوند

وزیر علوم افزود: جامعه دانشگاهی ما بسیار منطقی و دین‌دار است. ما به دانشجو و کرامت انسانی او ارزشگذاری کرده‌ایم. تا می‌خواهیم بگوییم اسلامی شدن دانشگاهها، باز برخی‌ها وارد مسائل حاشیه‌ای می‌شوند. در حالی که بحثاین نیست، ما که نمی‌خواهیم قواعد علمی را اسلامی کنیم. آنچه مد‌نظر است، جهان بینی و نگاه است. آیا علم به عنوان ابزاری برای تعالی بشر است یا علم به عنوان ابزاری برای سلطه بر ملت‌هاست؟ این نگاه باید تغییر پیدا کند.

وی ادامه داد: " اگر قرار بود این نگاه که الان و با دید لیبرال دموکراسی و سکولار حاکم است، کشوری را به تعالی برساند؛ آمریکا باید الان متعالی‌ترین کشور باشد. ‌چون پیشرفته‌ترین تکنولوژی را دارد‌ و از نظر علم هم جزو پیشرفته‌ترین کشورهاست. آیا آمریکا با این علم موجب تعالی بشر شده است؟ یا اینکه با این علم بمب اتم تولید کرده و واقعه هیروشیما و ناکازاکی را به وجود آورده و میلیون ها آدم را کشته است؟

‌دانشجو در ادامه علم را به تنهایی راهگشای انسان ندانست و گفت: علم ابزاری است که باید به تسخیر انسان درآید. تسخیر علم در خدمت انسان به آن نگاه و جهان‌بینی بر‌می‌گردد. اگر آن نگاه توحیدی باشد؛ علم مسخر می‌شود و به ابزاری برای تعالی بشر تبدیل خواهد شد.

وی افزود: سیر علوم باید طوری باشد که آن نگاه توحیدی و جهان‌بینی توحیدی اثرگذار باشد. در دانشگاه‌ها باید این نگاه حاکم باشد که هدف از خلقت چه بوده است؟ این جهان‌بینی هم به علوم انسانی برمی‌گردد که باید مورد بازنگری قرار گیرد. زمانی که علوم انسانی هدف را نشان دهد، بقیه علم‌ها هم ما را به آن هدف می‌رساند.

قوانین مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با عفاف و حجاب باید به اجرا درآید

وزیر علوم خاطر‌نشان کرد: باید به این نکته توجه داشت که یکسری قوانین در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده است و ما هم باید قوانین را اجرا کنیم و این قوانین هم به قوانین عفاف و حجاب برمی‌گردد که مربوط به این دولت نیست و از قبل تصویب و بخشی از آن اجرا شده است و بخشی دیگر هم باید به اجرا درآید.

دانشجو اظهار داشت: استادان، دانشجویان، خانوادهها و همه مردم به آن نگاه معتقد هستند و ما هم موظف هستیم در آن مسیر حرکت کنیم. دانشگاهها به این سمت حرکت میکند و به نظر میرسد این نگاه موفق بوده است. البته برخیها نگاه دیگری دارند که متأسفانه دچار حاشیه شدهاند اما ما به آنچه ملت میخواهد، عمل میکنیم.