به گزارش واحد مرکزی خبر؛ محمد‌جعفر محمدزاده در پنجمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها در حوزه مالیات افزود: اطلاع رسانی، فعالیتی فرهنگی و بلکه فرهنگی ترین کار در کشور است و از سازمان امور مالیاتی کشور صمیمانه می‏خواهیم بر مبنای فهرستی که این معاونت از طریق نرم‏افزار جامع اطلاعاتی روزنامه‌نگاران در اختیار آن سازمان قرار خواهد داد و به استناد بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم خبرنگاران و روزنامه‏نگاران را از شمول معافیت مالیاتی برخوردار کند تا به جامعه خدوم اطلاع‏رسانی کشور، حق‌گزاری و بخشی از زحمات و خدمات آنان با اجرای قانون مذکور پاسخ داده شود.

وی گفت: لازمه حرکت در مسیر سند چشم‏انداز و اهداف بلندی چون عدالت و پیشرفت آن است که مالیات به‏عنوان ابزاری نیرومند در خدمت این اهداف قرار گیرد و به باز‌توزیع درآمدها و عدالت اجتماعی، تخصیص بهینه منابع، ثبات و رشد اقتصادی کشور کمک کند.

محمدزاده افزود: مهم ترین چالش پیش‏روی نظام مالیاتی کشور، فرهنگ مالیاتی و بستر فرهنگ‏سازی، رسانه است و مطبوعات و خبرگزاری‏ها می‏توانند نقش مهمی در ارتقای فرهنگ مالیاتی جامعه ادارند به ‏طوری که از یک سو مالیات و آثار آن را به‏عنوان جلوه‏ای درخشان از مشارکت ملی به آحاد مردم بشناسانند و از سوی دیگر درباره حقوق مؤدیان در مواجهه با نظام مالیاتی و موارد مصرف مالیات‏ها اطلاع ‏رسانی کنند.

وی اظهار داشت: ‌ در کشور ما نقش و جایگاه فرهنگ مالیاتی، بیش از گذشته آشکار شده و تمرکز فضای رسانه‏ای کشور بر موضوع مالیات از دستاوردهای آن است و در فضای کنونی از یک سو کمیت مطالب رسانه‏ای درباره مالیات، اعم از یادداشت، خبر، گزارش و گفت‏وگوهای خبری افزایش یافته و از سوی دیگر نقدهای دلسوزانه و پیام‏های هوشمندانه مطبوعات به یاری کارگزاران نظام مالیاتی آمده است.

وی گفت: باید رسانه‏های گروهی به مردم نشان دهند که چگونه می‏توان با مالیات جامعه را ساخت و برکات مالیات مردم را به خود آنها باز گرداند.

معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر منظومه‏ای ارزشمند از هزاران نظر، نظریه، ارزیابی و نقد منصفانه پیش‏روی تصمیم‏گیران نظام مالیاتی قرار دارد به‏طوری که امروز می‏توانیم با تکیه بر حجم قابل توجهی از منابع اطلاعاتی و سودمند، زمینه پیشبرد اهداف نظام مالیاتی کشور را فراهم آوریم.

وی گفت: افزایش آمار «خوداظهاری مالیاتی» و باور به اقتصاد «مالیات محور» و

«مؤدی محوری» حاصل تلاش مجموعه‏های دلسوز و لزوم خبرنگاران و روزنامه‏نگاران‌ کشور است که توانستند دین خود را به این طریق به اقتصاد کشور، ملت بزرگ ایران و نسل‏های آینده ادا کنند.

محمد زاده افزود: امروز مردم نه تنها از لزوم پرداخت مالیات، بلکه از نحوه اجرای عدالت مالیاتی سخن می‏گویند بلکه افکار عمومی کشور، پرداخت مالیات را به‏عنوان تکلیفی شرعی و قانونی پذیرفته است و ایجاد شرایط عادلانه «مالیات‌ستانی» را پیش‌شرط آن تلقی می‏کند.

محمدزاده تاکیدکرد: از مطبوعات انتظار می رود که ارزشها و باورهای مالیاتی را در جامعه نهادینه کنند؛ باور به این که هر نسلی مکلف است در دوره حیات خود، هزینه های اداره کشورش را تامین کند تا منابع و ثروت های ملی، صرف به حرکت درآوردن چرخ های تولید کشور شود.

وی گفت: بدون شک اگر مردم بدانند که در ازای پرداخت مالیات، هم خود و هم فرزندانشان چه خدمات و منافعی دریافت خواهند کرد، قطعا به پرداخت مالیات ترغیب خواهند شد. اما برای این که به این باور برسند باید آثار نتایج پرداخت مالیات را به طور عینی مشاهده کنند.

محمدزاده تصریح کرد: نمی توان بدون ارائه تصاویر عینی و ملموس از آثار پرداخت مالیات، فرهنگ مالیات را نهادینه کرد.

در ابعاد تخصصی نیز دامنه موضوع مالیات، به مطبوعات عمومی و اقتصادی محدود نمی شود، بلکه نشریات دینی و حقوقی می توانند به جنبه های گوناگون این پدیده اجتماعی بپردازند و با انعکاس نظر فضلای حوزه های علمیه و حقوقدانان کشور، الگویی از مالیات های اسلامی ارائه دهند تا همان گونه که بانکداری اسلامی از الگو برخوردار است، برای مالیات های اسلامی نیز الگویی جامع طراحی و معرفی شود.

وی در ادامه گفت: لازمه حرکت در مسیر سند چشم انداز و اهداف بلندی مانند عدالت و پیشرفته جامعه اسلامی آن است که مالیات به عنوان ابزاری نیرومند در خدمت این اهداف قرار گیرد و به بازتوزیع درآمدها و عدالت اجتماعی، تخصیص بهینه منابع، ثبات و رشد اقتصادی کشور کمک کند.