ايسنا :ستاره آلفا زرافه كه ناسا موفق به شكار آن شده مانند موتورسواري سريع در ترافيك آسمان حركت ميكند. در تصوير ناسا، ستاره آلفا زرافه همان ستاره براق در وسط تصوير است كه از سويي با يك ابر گاز و غبار كماني شكل احاطه شده و در نور مادونقرمز به رنگ قرمز درآمده است.

به این ستاره‌های سریع ستاره‌های فراری می‌گویند. فاصله و سرعت این ستاره تا حدودی نامعلوم است. آلفا زرافه احتمالا در فاصله‌ای بین ۱۶۰۰ تا ۶۹۰۰ سال نوری قرار داشته و با سرعت شگفت‌انگیزی بین ۶۸۰ تا ۴۲۰۰ کیلومتر در ثانیه حرکت می‌کند.

ستاره‌شناسان بر این باورند که ستاره‌های فراری به دلیل انفجار ابرنواختر‌ ستاره همراهشان یا در اثر فعل و انفعالات گرانشی با سایر ستارگان در میان یک خوشه به این سرعت دست‌پیدا کرده‌اند.

از آنجایی که آلفا زرافه یک ابرستاره است از خود باد بسیار نیرومندی تولید می‌کند. سرعت این باد در جلوی مسیری که ستاره حرکت می‌کند افزایش پیدا می‌کند. با برخورد این باد با مواد بین‌ستاره‌ای کندتر، یک شوک کمانی مانند امواج ایجاد شده در جلوی کشتی بوجود می‌آید.

این باد ستاره‌ای گاز و غبار بین‌ستاره‌ای را فشرده و داغ می‌کند، به طوری که آنها در نور مادون قرمز می‌درخشند.

شوك كماني آلفا زرافه در نور مرئي قابل مشاهده نيست اما تلسكوپ وايز ناسا براي شكار اين صحنه از نور مادونقرمز استفاده كرده است.