حمید علیخانی امروز دوشنبه در مراسم رونمایی از سامانه خرید هدفمند گندم در تهران گفت: از نظر بالاترین کیفیت نان، پس از لواش به ترتیب بربری، تافتون و سنگک قرار گرفتند.

به گزارش مهر، وی افزود: بررسیها نشان میدهد که بالاترین نمره کیفیت نان مربوط به استان مازندران با نمره ۹۴.۹ ، گلستان با نمره ۹۳.۴ ، آذربایجان غربی با نمره ۹۲.۳، بوشهر با نمره ۹۱.۷ و آذربایجان شرقی با نمره ۹۱.۲ بوده است.