دانشجوی كارشناسیارشد رشته ریاضی دانشگاه صنعتی شریف شب گذشته اقدام به خودكشی كرد اما با اطلاع به موقع دوستان و مسوولان خوابگاه پسران دانشگاه صنعتی شریف زنده ماند.

به گزارش برنا، دانشجوی کارشناسی‌ ارشد رشته ریاضی دانشگاه صنعتی شریف ساعت ۱۹:۳۰ شب گذشته ۲۲ اسفند، مقدار زیادی قرص استفاده کرد تا به این وسیله اقدام به خودکشی کند اما با اطلاع به موقع دوستان و مسوولان خوابگاه پسران دانشگاه صنعتی شریف به بیمارستان منتقل شد.

بنابر اخبار اولیه، علت خودکشی این دانشجو مسائل عاطفی بوده و ظاهرا قرار بود با دختر مورد علاقه خود ازدواج کند که در این امر ناکام مانده است.

در حال حاضر حال این دانشجو رو به بهبود است و تا ساعاتی دیگر از بیمارستان مرخص خواهد شد.

بنا بر این گزارش، طی ۲ هفته‌ اخیر این دومین اقدام به خودکشی در دانشگاه صنعتی شریف است و یکی از دانشجویان دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف نیز به دلیل اقدام به خودکشی در شامگاه روز پنج‌شنبه دوازدهم اسفند در گذشت.

گفتنی است، این چهارمین خودکشی در این دانشگاه است و به نظر میرسد مسوولین دانشگاه باید پیگیری ویژهای در این خصوص داشته باشند.