مصطفي صادقيان، سرپرست مرکز اطلاع رساني پليس اصفهان تاكيد كرد: در پي کسب خبري مبني بر اينكه فرد يا افرادي در فضاهاي مجازي فيس بوك و ياهو با كاربران ديگر ارتباط برقرارکرده و پس از تبادل چند نامه الكترونيكي و پيام اقدام به هك صندوق ايميل و دسترسي غير مجاز به داده ها و اطلاعات شخصي و خانوادگي كاربران کرده اند با توجه به حساسيت موضوع مراتب در دستور کار ماموران پليس فضاي تبادل اطلاعات استان قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، وی افزود: با بررسی های فنی و گشت های اینترنتی چند کاربر که به نوعی با موضوع در ارتباط بوده شناسایی و تحقیقات جامعی از آنان به عمل آمد.

این مقام مسئول تصریح کرد: در نتیجه تحقیقات انجام شده نهایتا فردی به نام " مسعود الف " ۲۱ ساله شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیرشد.

سرپرست مرکز اطلاع رسانی پلیس استان گفت: نامبرده ابتدا منکر هرگونه بزهی شد اما پس از رویارویی با مستندات و ادله الکترونیکی جمع آوری شده توسط پلیس اصفهان، به بزه ارتکابی اقرار کرد.

این مقام انتظامی افزود: متهم عنوان کرد که در محیط های فیس بوک و یاهو با دیدن اطلاعات کاربران آن سایت ها نظیر نام و نام خانوادگی و عکس و … سعی در برقراری ارتباط با آنان کرده و پس از مدتی اقدام به دسترسی و ورود غیر مجاز به صندوق ایمیل و تهدید آنها با استفاده از محتویات ایمیل آنان می کرده است.

صادقيان با بيان اينکه متهم به همراه پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شده است به شهروندان هشدار داد: فضاي اينترنتي يك دنياي مجازيست كه در آن دوست و دشمن قابل شناسايي نيست لذا از اعتماد به افراد ناشناس در اينگونه فضاها جدداً خود داري کنيد كه سهل انگاري در اين امر تهديدي جدي براي فرد ، خانواده ، شغل و حيثيت را بدنبال دارد.