همزمان با روزهای پایانی سال ۱۳۸۹ و به دنبال اوج گرفتن اختلافات مدیرمسئول روزنامه ایران با برخی مدیران عالی رتبه این روزنامه و بالاگرفتن تنش ها ، کاوه اشتهاردی ، مدیرمسئول این روزنامه تنها چندروز مانده به پایان سال درنخستین گام مرتضی قمری وفا ، سردبیر این روزنامه را برکنار کرد .

به گزارش تابناک، مدیرمسئول روزنامه ایران در آستانه عید نوروز هدیه ویژه برگه اخراج را تقدیم چند تن از خبرنگاران کرد!

وی در اقدامی کم سابقه و غیر منتظره از مدیران میانی خود درروزنامه ایران خواسته بود نیروهای تحت اختیار خود را جهت تعدیل معرفی کنند اما با مقاومت های جدی روبرو شد و صبح امروز برگه اخراج را به دست خبرنگاران داد.

دفتر تحریریه روزنامه ایران امروز در بهت و ناباوری کارکنان خود فضایی از ناباوری و غم و اندوه را به تصویرم ی کشید. خبرنگارانی که با هزاران آروز خود را برای رسیدن لحظه تحویل سال آماده می کردند با بغضی تلخ محل کار خود را ترک کردند.

دراین میان شنیده می شود مدیرمسئول روزنامه ایران دیلی(ایران انگلیسی) در اعتراض به این اقدام اعلام کرده که حاضر به اخراج هیچ یک از خبرنگاران نیست و با ترک روزنامه و استعفا، مقاومت خود را نشان داده است.

از سوی دیگر شنیده ها حاکیست، سایر مدیران به دلیل برخوردهای سلیقه ای مدیریت، دست کم طی چندماه گذشته تعداد بسیاری را به عنوان خبرنگار! در بخش ایران زمین مشغول به کارکرده است.

دستمزد و حقوق و هزینه های سرسام آور و قابل توجه این کارکنان گزینشی مورد اعتراض جدی کارکنان و نیروهای قدیمی و پر سابقه این روزنامه شد اما حکم اخراج تنها پاسخی بود که این افراد دریافت کردند .