انحرافات اخلاقی در اسرائیل چنان از حد گذشته که سردمداران مذهبی این رژیم اشغالگر به برخی ابتکارات(!) برای جلوگیری از موج فزاینده این بی اخلاقی ها دست زده اند.

به گزارش دادنا به نقل از روزنامه «هاآرتص» یک خاخام اسرائیلی طرحی را برای ازدواج همجنسگرایان مرد با همجنسگرایان زن تهیه کرده و در همین راستا تاکنون ۱۱ زوج همجنس گرای مرد و زن را به عقد همدیگر آورده است و ادعا می کند بعضی از این ازدواج ها بسیار موفق بوده‌اند.

این ارتباط ابتکاری(!) نوین میان همجنسگرایان پیشنهاد خاخام «آرله هارل» از خاخام های عضو دایره حمایت از همجنسگرایان اسرائیل است و به نظر می رسد به دلیل از حد گذشتن انحرافات اخلاقی در جامعه رو به زوال اسرائیل به چنین کشف محیرالعقولی دست یافته باشد.

این خاخام فوق خوشفکر(!) در گفتگو به هاآرتص گفته است که زوج سازی های جدید تحت حمایت روانشناسان و مشاوران و مددکاران اجتماعی انجام می گیرد. وی در ادامه از ازدواج بین ۳۰ همجنس گرای مرد با همجنس گرایان زن در آینده نزدیک خبر داده است. این خاخام تاکید کرده علی رغم اینکه نمی خواهد هویت جنسی این افراد را نادیده بگیرد اما معتقد است راههای دیگری را نیز می توان در این رابطه پیمود.

گفته می شود این راه حل ابتکاری خاخام صهیونیست، با مخالفت بسیاری از خاخام های دیگر روبرو شده و همچنین برخی از همجنس گرایان نیز چنین روشی را فریبکارانه توصیف کرده اند.

به نظر می رسد انحرافات اخلاقی و مشکلات جامعه تقلبی اسرائیلی کار را به جایی رسانده که گردانندگان مذهبی این رژیم خود نیز از آنچه ساخته اند سرگیجه گرفته و تصمیم گرفته اند دست به کارهایی بزنند که حداقل کمی از ننگ این بی اخلاقی ها در جامعه منحط خود بکاهند، مسئله ای که به نظر می رسد عنان آن به کلی از دستشان در رفته و بعید است به نتیجه برسد.