به گزارش افکارنیوز، بزرگترین تخم مرغ دنیا در حراجی کریستی توسط یک خریدار ناشناس تلفنی خریده شد.

تخم مرغی که ۱۰۰ برابر تخم مرغ معمولی بوده و اینک به قیمت ۶۶ هزار پوند معادل ۱۰۰ هزار دلار در حراج کریستی به فروش رفت.

قیمتی پیشنهادی برای این تخم مرغ ۲۰ تا ۳۰ هزار پوند تعیین شده بود.

گفتنی است ده دقیقه از حراجی نگذشته بود که خریداری ناشناس از پشت تلفن، آنرا خرید.

تخم متعلق به پرنده ای موسوم به فیل پرنده است که ۳۰ سانتیمتر ارتفاع و ۲۱ سانتیمتر عرض دارد و بزرگترین تخمی است که تاکنون از پرندگان کشف شده است.

فیل پرنده که تا ۳.۴ متر ارتفاع، رشد می کرده است.

شبیه چنین تخمی هم در موزه تاریخ طبیعی دله ور و هم در موزه تاریخ طبیعی در لندن، نگهداری می شود.

در مستند طبیعی ۶۰ دقیقه ای بی بی سی در سال ۲۰۱۱ ، دیوید آتن برو، از دانشمندان خواسته بود تا در این باره بیشتر تحقیق کنند.