به گزارش افکارنیوز، برای اینکه زیر پایم را خالی نکنند، روی دستهایم راه می روم!


من کلاه گیس و آبروی آدم کچل را با هم می برم!
(امضا: باد پاییز)
***************
برای اینکه زیر پایم را خالی نکنند، روی دستهایم راه می روم!
(امضا: ژیمناستیک کار)
***************
ما به جمله همیشه حق با «مشتری» است اعتراض داریم!
(امضا: جمعی از سیارات منظومه شمسی)
***************
در رمانتیک بودن ما همین بس که هم شمع داریم و هم پروانه!
(امضا: جمعی از اتومبیل ها)
***************
انواع گاز اشک آور برای سرکوب تظاهرات میوه ها موجود است!
(امضا: پیاز)
***************
دوستت دارم ای میکروب آبله مرغان!
(امضا: میکروب خروسک)
***************
من بیشتر از سازمان تفکیک زباله قدر زباله ها را می دانم!
(امضا: گربه محله)
***************
اهدای خون، اهدای زندگی است!
(امضا: انجمن خون آشامان)
***************
آه ما سوزناک ترین آه های دنیاست!
(امضا: اژدهای هفت سر)
***************
اگر از شنیدن حرف مخالف فشار خونتان بالا می رود به ما بپیوندی!
(امضا: اعضای گروه فشار)
***************
قول می دهم شما را رو سفید کنم!
(امضا: گچکار سر گذر)
***************
صدای آب اصلا هم طنین زندگی نیست!
(امضا: مرده شور بهشت زهرا)
***************
لطفا نان ما را آجر کنید!
(امضا: بساز و بفروش های شهر)
***************
سیفون برای من حکم نوشابه کنار غذا را دارد!
(امضا: چاه دستشویی)
***************
دوغ خیلی از نوشابه سیاه بهتر است!
(امضا: دانشمندان نژاد پرست)
***************
پله های ترقی برای بعضی ها سر است!
(امضا: نظافتچی پله های اداره)
***************
ما به جای " آن ور دنیا” شما را به " آن دنیا” می بریم!
(امضا: یک شرکت هواپیمایی)
***************
محافظت از " اتو” های خود را به ما بسپارید!
(امضا: اتوبان)