سید شریف حسینی نماینده اهواز در تذکری شفاهی خواستار رسیدگی به وضعیت بد آب و هوایی استان خوزستان و استان های جنوبی کشور شد.

به گزارش خانه ملت، نماینده اهواز با بیان این که از سال ۸۲ استان خوزستان شاهد پدیده گردوغبار بوده است، گفت: پدیده گردوغبار در این استان ۳۰ برابر حد استاندارد است و هزینه های زیادی را به خوزستان تحمیل کرده که متاسفانه کسی این هزینه ها را محاسبه نمی کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن یادآور شد: طی این سال ها قول ها و وعده های زیادی برای رفع این معضل از سوی مسئولان و مقامات داده شده است اما تا به امروز هیچ کار عملی انجام نشده است.

حسینی از هیات رئیسه مجلس خواست تا این مشکل را پیگیری و حل کنند.