به گزارش افکارنیوز، بیشه حاج منعم شهرستان شوشتر در زمینی بسیار وسیع قرار دارد و به دلیل بارندگی کم در سال‌جاری به شدت خشک شده بود و آتش سوزی در این بیشه نیز به همین دلیل اتفاق افتاده است.

آتش‌سوزی در بیشه‌های شوشتر در سال‌های گذشته نیز بارها اتفاق افتاده است.

در شرایط کنونی شهرداری شوشتر و سازمان ایمنی و آتشنشانی شهرستان شوشتر در حال اعزام نیرو برای مهار زبانههای آتش به این منطقه طبیعی و بکر هستند.